Nonstop a bez provize

NÁJEM vs. PODNÁJEM kanceláře – rozdíly

Posted by prazskekan2 on 23.5.2019
| 0

Rozlišujte mezi oběma termíny

Jaký je rozdíl mezi nájemním a podnájemním vztahem? Většina lidí si oba pojmy plete a zaměňuje je. Zejména zájemci o pronájem kanceláře často neví, co který pojem znamená a může je to přivést do potíží, neboť při nechtěné záměně těchto pojmů ve smlouvě o nájmu nemusí být zákonem nijak chráněni, zejména při výpovědi.

Vysvětlení pojmů – nájem a podnájem nemovitosti

Co vůbec oba pojmy znamenají? Ze slov podnájem a nájem lze jednoduše odvodit, že podnájem je podřízený nájmu neboli podnájem může vzniknout pouze tehdy pokud existuje nájemní vztah.

Nájem kanceláře tedy chápeme jako závazkový vztah. To znamená, že právně zavazuje pouze osoby bezprostředně dotčené (subjekty oprávněné a povinné jsou jasně definovány smlouvou).

Můžeme si to nejlépe představit jako vztah mezi dlužníkem a věřitelem. V případě závazkového vztahu k cizí nemovitosti může osoba oprávněná vykonávat právo k tokovému cizímu objektu pouze v rozsahu, který je obsažen v dohodě s vlastníkem. Tedy klasický hlavní nájemní vztah.

Nájem kanceláře vs podnájem kanceláře

Nájemní vztah existuje mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem. Podnájem naopak je vztah kdy nájemce kanceláře dále pronajme prostory další osobě (podnájemci). Z toho lze dále odvodit, že podnájem zaniká nejpozději se zánikem hlavního vztahu tedy nájmu. Pokud si ovšem podnájemce nedohodne něco jiného přímo s vlastníkem kancelářského prostoru.

A v tom spočívá hlavní nebezpečí pro nájemce. Pokud si např. vlastník kanceláře uzavře nájemní smlouvu se svým příbuzným / dceřinou společností a ten / ta pak s Vámi uzavře podnájemní smlouvu, tak nejste nijak chráněni v případě, že vlastník zruší nájemní smlouvu se svým příbuzným / dceřinou společností, … apod.

Nájem / pronájem řešte vždy s právníky

Naší hlavní radou je pořádně smlouvu studovat a raději se vždy poradit s právním zástupcem.

Věnujte velkou pozornost všem dokumentům a termínům ve smlouvě. Měli byste jasně vědět, o jaký vztah se jedná a jaké závazky a povinnosti z něj pro vás plynnou. Vyhnete se tak možným překvapením a problémům, způsobeným hloupou záměnou pojmů / termínů.

Mohlo by Vás také zajímat jak správně sedět u počítače a předcházet tak bolesti zad a hlavy.

Pražské kanceláře

Nabídky na míru bez provize zde
Nabídky na míru bez provize zde