Nonstop a bez provize

Výpověď z nájemní smlouvy

Posted by prazskekan2 on 21.5.2019
| 0

Naučte se jednoduše a správně vypovědět nájemní smlouvu

Chcete z nějakého důvodu vypovědět nájemní smlouvu? Prioritou by pro Vás měla být diskuze s Vaším právním zástupcem. Každá smlouva má svá specifika a kroky v rámci jejího vypovězení by měly být dobře zváženy. Nepodceňujte přípravu a nechte se alespoň inspirovat následujícím článkem. Neberte ho prosím doslova, jde pouze o rady z naší strany. Držíme Vám palce.

Smlouva na dobu určitou

Pokud je smlouva napsána na dobu určitou, můžete jí vypovědět dříve, například z důvodu stěhování nájemců za prací, a tak dále. V občanském zákoníku je toto psáno: „Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti, z nichž strany při sjednání vycházely takovým způsobem, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval“.

Pokud je smlouva uzavřena na určitou dobu a nájemce byt / kancelář nevyklidí do 3 měsíců (bez písemného vyzvání pronajímatele), platí stále ta samá doba, která byla dříve (tedy, že se pronajímaná doba neposouvá o 3 měsíce). Nezapomeňte, že výzva k vyklizení musí být podána písemnou formou.

Jak vypadá taková výpověď nájemní smlouvy, případně lze ukončit nájem dohodou? Odpovědi naleznete níže.

Náležitosti Výpovědi / Dohody o skončení nájmu kanceláře

  • Termín, kdy je nájemní vztah ukončen
  • Podmínky odevzdání bytu
  • Označení stran, kterých se smlouva týká
  • Označení nájemní smlouvy

Pokud dojde k výpovědi ze strany pronajímatele, musí být uveden důvod a dále musí být nájemce poučen o právu vznesení námitky proti výpovědi a o možnosti přezkoumání oprávněnosti soudem. Bez tohoto se stává smlouva neplatnou. Nájemce má tedy právo podat návrh soudu s účelem přezkoumání oprávněnosti výpovědi a to do 60 dní ode dne obdržení výpovědi.

Co byste měli zvážit / vědět o výpovědi nájmu

  • Výpovědní lhůta běží od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi druhé straně
  • Předání bytu nastává v momentě, kdy pronajímatel obdržel klíče od bytu a může ho začít užívat
  • Pokud nájemce neuklidil byt do daného termínu, může pronajímatel žádat náhradu nájmu za započtené dny
  • Nájmy s dobou neurčitou mohou být vypovězeny bez udání důvodu a výpovědní lhůta je tři měsíce
  • Výpověď musí být podaná písemně

Ať potřebujete vypovědět nájemní smlouvu z jakéhokoli důvodu, zvažujte důkladně správný postup po konzultaci s právním zástupcem. Ušetříte si čas, peníze a nervy:-). Držíme Vám palce.

Mohlo by Vás také zajímat kde hledat a jak vybrat kancelář v Praze. Nechte se inspirovat.

Pražské kanceláře

Nabídky na míru bez provize zde
Nabídky na míru bez provize zde