Nonstop a bez provize

Pronájem nebytových prostor Praha

Posted by prazskekan2 on 7.10.2015
| 0

Pronájmy nebytových prostor Praha – vybavené / nevybavené kanceláře v Praze

Souhrnný přehled kanceláří k pronájmu v Praze

  • Celkový objem uzavřených kanceláří k pronájmu dosáhl 50 865 m2, což představuje pokles o 29 % oproti předchozímu kvartálu, ale nárůst o 18 % v meziročním porovnání.
  • V tomto čtvrtletí byl dokončen jeden nový kancelářský projekt – BB Centrum G (5 500 m2) v Praze 4.
  • Míra neobsazenosti ve třetím čtvrtletí roku 2013 vzrostla na 13,1 %.
  • Výnosová míra u předních (prime) nemovitostí je stále na úrovni 6,25 %.
  • Celkový objem uzavřených transakcí dosáhl 50 865 m2

Úroveň nájemného kanceláří k pronájmu v Praze

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 došlo k poklesu nejvyššího dosahovaného nájemného v centru města na 19,5–20,5 EUR za metr čtvereční na měsíc. Je to poprvé od poloviny roku 2009, což je především způsobeno zvýšenou konkurencí projektů v centru města. Další mírný pokles lze očekávat v průběhu roku 2014. Vzhledem k předpokládané nové nabídce na trhu očekáváme, že si nájemníci nadále budou udržovat převahu v jednáních, jak tomu bylo v průběhu hospodářského útlumu. Velkorysé nabídky pronajímatelů budou i nadále nutné k zajištění nejlepších nájemců. Očekáváme pokračování tržních trendů v pobídkách. V případě kanceláří střední a nižší kategorie dosažitelné nájemné může klesat z důvodu rostoucí neobsazenosti a konkurence mezi pronajímateli v tomto segmentu. Tento trend bude nejvíce patrný v centrální lokalitě.

Nabídka nebytových prostor v Praze

Ve třetím čtvrtletí 2013 byl dokončen jeden nový kancelářský projekt – BB Centrum G
(5 500 m2) v Praze 4. Během třetího čtvrtletí 2013 došlo k zahájení výstavby kancelářské budovy Metronom (30 000 m2) v Praze 5. Stavěn je na spekulativní bázi.

Do konce roku by mělo být dokončeno dalších 68 754 m2 kancelářských prostor k pronájmu, což je méně než v minulém roce. Pro rok 2014 je zatím tato hodnota odhadována na 135 520 m2.

V roce 2013 opět dominuje výstavba nových kancelářských objektů oproti rekonstrukcím stávajících objektů.

Poptávka kanceláří Praha 1

V průběhu 3. kvartálu roku 2013 dosáhl objem realizovaných transakcí 50 865 m2, což představuje pokles o cca 29 % oproti předchozímu kvartálu. Samotný počet transakcí realizovaných v tomto
kvartále je 72, medián poptávky klesl na 323 m2 (z 329 m2 v r. 2011 a 403 m2 v r. 2012).
V tomto kvartálu se snížil podíl renegociací kanceláří k pronájmu na 34% (průměr za loňský rok činí 45%). Mezi největší realizované transakce patří renegociace společnosti SAO na projektu Avenir Business Park (6.277m2), nový nájem ČSOB na Balabence (3.500 m2) a renegociace společnosti Infor na City Empiria (2.650 m2).

Z geografického hlediska byla v 3. Kvartále 2013 nejaktivnější lokalitou Praha 5, především díky renegociaci SAP, dále Praha 1 a Praha 4.

Závěr pronájmů kanceláří

V průběhu letních měsíců byla aktivita nájemců tradičně utlumena, a tak očekáváme její posílení až v dalším čtvrtletí. Ve srovnání s předchozím obdobím také klesl medián i průměrná velikost transakce, kde jsme zaznamenali početně více poptávek, ale s menším požadavkem na velikost. Stejně tak klels i podíl renegociací, na což má ovšem vliv právě slabší aktivita nájemců v tomto čtvrtletí obecně. Nejvíce nových pronájmu připadalo ve třetím čtvrtletí na Prahu 1.

Právě zvýšená konkurence projektů na Praze 1 má za následek postupné zvyšování neobsazenosti, která i v dalším roce bude nadále pozvolna růst. Celkem bylo v Praze evidováno 374.800 m2 volných kancelářských ploch k pronájmu. Nejvyšší zůstává stále pronájem kanceláří Praha 9 (30,9%) a Praha 7 (25,1%), nejnižší procento kancelářských ploch k pronájmu na Praze 10 (5,7%) a Praze 4 (6,3%). Výrazný růst neobsazenosti očekáváme především v budovách standardu B z důvodu preference moderních, efektivních a úsporných kanceláří k pronájmu v Praze na straně poptávajících.

V tomto kvartále se také poprvé od roku 2009 snížilo nejvyšší dosahované nájemné a to především v důsledku výstavby nových projektů na Praze 1. V současnosti se nachází v různých stádiích výstavby či rekonstrukce cca 310 700 m2, nová nabídka pro rok 2013 by měla dosahovat 78 858 m2, což představuje zhruba 10% pokles oproti roku 2012. Je to také o 44 % méně než činí roční průměr za posledních 10 let.

Mezi nejvíce rozvíjené lokality řadíme především Prahu 8 s největším objemem rozestavěných a nově dokončených projektů, následovanou Prahou 1. Kompletní přehled nejen kanceláří k pronájmu v Praze najdete také na webu www.kancelare.rent – doporučujeme.

Do konce roku 2013 by měly být dokončeny projekty Florentinum, Palmovka Park II, Libeň Docks 01 a Na Příkopě 14.

Zdroj: Knight Frank

Kontaktujte nás kdykoli na tel. čísle: +420 773 295 925 / +420 723 984 360 nebo na e-mailu info@prazskekancelare.cz

Těšíme se na spolupráci.

Nabídky na míru bez provize zde
Nabídky na míru bez provize zde