Nonstop a bez provize

Vývoj nabídky pronájmů kanceláří Praha Q4 2018

Posted by prazskekan2 on 8.3.2019
| 0

Pronájem kanceláří v Praze Q4 2018

Přinášíme Vám exkluzivní přehled kancelářských pronájmů v našem hlavním městě za poslední kvartál roku 2018. Věnujte chvíli pozornost aktuálním postřehům posbíraným na pražském trhu s komerčními nemovitostmi.

• Čtvrtý kvartál roku 2018 přinesl oproti minulému čtvrtletí nárůst celkového objemu transakcí o 22,9 %, a dosáhl tak 159 800 m2.
• Největší objem kancelářských nájemních transakcí byl zaznamenán v Praze 4 (34,7 %). Druhá nejvyšší poptávka byla zaznamenána v Praze 8 (18,2 %) následovaná Prahou 5 (12,8 %).

Kanceláře v Praze – postřehy z trhu

 • Podíl prodloužených nájemních smluv činí 40,3 % ze všech transakcí uskutečněných v tomto období. V porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl tedy podíl o 4 procenta.
 • Předpronájem nově zrekonstruované kancelářské budovy Centrum Vinice v Praze 10 společnosti FTV Prima (11 800 m2) je největší transakcí čtvrtého kvartálu 2018. Následující významnou transakcí je předpronájem společnost Edwards Lifesciences (5 300 m2) v projektu Praga Studios v Praze 8.
 • S 19,5 % se staly telekomunikační společnosti nejaktivnějším sektorem, co se objemu uzavřených transakcí týče. V závěsu se drží s 10,7 % farmaceutické společnosti a společnosti se spotřebním zbožím (10,1 %). Celkový objem transakcí v roce 2018 dosáhl 519 200 m2, což znamenalo pokles o 3,5 % meziročně.
 • Míra neobsazenosti kanceláří a business center v Praze v průběhu čtvrtého kvartálu klesla o 0,9 procentního bodu oproti minulému čtvrtletí a dosáhla tak hodnoty 5,1 %, což představuje 178 800 m2 volných kancelářských ploch. Praha 5 (7,4 %) a Praha 3 (6,2 %) nabízí nejvíce volných kancelářských prostor, naopak nejnižší míru neobsazenosti vykazovala Praha 2 (2,4 %) a Praha 10 (3,6 %).
 • Během čtvrtého čtvrtletí 2018 došlo k dokončení 28 500 m2 kancelářských ploch. Jedná se především o budovy nacházející se na Praze 4. Konkrétněji tedy projekt City Element (7 600 m2) a rekonstrukce budovy BB Centrum A (20 900 m2).
 • Celkový objem kancelářských prostor v Praze aktuálně činí 3 475 100 m2 a přibližně 214 800 m2 kancelářských ploch je v současné době ve výstavbě s plánovaným dokončením během roku 2019. Dalších 134 000 m2 je aktuálně ve výstavbě a jejich plánované dokončení je v letech 2020-2021.
 • Oproti předchozímu kvartálu nebyly zaznamenány výraznější změny ve výši nájemného. Tedy nejvyšší dosahované nájemné ve čtvrtém čtvrtletí 2018 se v centru města nadále pohybovalo mezi 21,00 – 22,00 EUR/m2/měsíc. V širším centru se drží mezi 15,00 – 16,50 EUR/m2/měsíc a ve vnějším městě pak na úrovni 13,50 – 15,00 EUR/m2/měsíc

Kompletní výběr kanceláří k pronájmu na Praze 4 hledejte na našich stránkách. Určitě si vyberete.

Pražský komerční realitní trh – výhledy kanceláří v Praze

Logickým důsledkem pozitivní atmosféry posledních několika let bude určité mírné ochlazení pro rok 2019. Hlad po expanzi spojený s náborem pracovních sil je již za vrcholem a pozvolna naráží na své limity. Řada společností si navíc v nedávné době pronajala prostory do zásoby s výhledem nárůstu počtu zaměstnanců, který se však v některých případech ukazuje jako problematický. Logickým důsledkem tak bude mimo jiné i nárůst míry podnájmů. Kromě tohoto faktu může dojít k odchodu společností vlivem rostoucích zejména mzdových nákladů v rámci České republiky. Navzdory tomu nízká míra neobsazenosti bude nadále přispívat k růstu cen, který byl doposud skrytý zejména v poklesu míry pobídek poskytovaných nájemcům. Výrazné výkyvy v tomto směru neočekáváme, nedojde-li ke změně celkové hospodářské situace.

Investiční trh komerčních nemovitostí

 • Objem investičních transakcí do komerčních nemovitostí dosáhl ve čtvrtém kvartále 2018 celkem 1,148 miliard EUR, což představuje čtvrtletní nárůst o 451 % a zároveň nárůst o 32 % meziročně. Tento objem nezahrnuje rezidenční a hotelové transakce.
 • Nejvýznamnější kancelářskou transakcí tohoto kvartálu byla akvizice průmyslového portfolia CTP, které bylo prodáno společnosti Deka Immobilien. Celková hodnota transakce činila téměř 460 milionů EUR. Tato transakce tak tvoří 40 % z celkového investičního objemu za čtvrtý kvartál 2018.
 • Největší podíl z celkového objemu transakcí roku 2018 tvoří kancelářský sektor, který představoval 42 % ze všech uskutečněných transakcí. Největší transakcí v kancelářském sektoru za rok 2018 je prodej Metronom Business Center, které bylo odkoupeno fondem České Spořitelny, REICO.
 • Z celoročního objemu investičních transakcí celkem 32 % tvoří maloobchodní sektor. Mezi nejvýznamnější maloobchodní transakce roku 2018 patří akvizice Fora Nová Karolina, jehož kupujícím bylo opět REICO.
 • Co se týče průmyslových transakcí, tak ty představovaly v roce 2018 téměř 26 % z celkového objemu investičních transakcí. Největší z nich byla výše zmíněná akvizice průmyslového portfolia CTP.
 • V souhrnu se objem investičních transakcí od začátku roku 2018 vyšplhal na 2,343 miliard EUR, což představuje pokles 31 % oproti předchozímu roku. Náš původní odhad, že celkový objem transakcí za rok 2018 dosáhne 2,5 miliard EUR, tedy nebyl daleko od reality.
 • Výnosová hodnota v průmyslovém sektoru zůstává pod úrovní 6,00 %. Výnosová hodnota pro kancelářské plochy se drží na 4,75 %. Výnosy nákupních center v maloobchodním sektoru jsou na úrovni 4,75 % a u tzv. „high street“ maloobchodních prostor pak na úrovni 3,50 %.

Postřehy odborníků na investice do nebytových prostor k pronájmu

Pokud jde o rok 2019, očekáváme, že na objem transakcí bude mít vliv příliv korejského kapitálu, následovaný německým a americkým kapitálem a samozřejmě i českým kapitálem. Výnosy zůstanou stabilní v maloobchodním a kancelářském sektoru, ale předpovídáme kompresi výnosů zejména v oblasti retailových parků a sekundárních průmyslových odvětví, stejně jako v oblasti pohostinství. Konečně také očekáváme nárůst privátně pronajímaného sektoru mezi institucionálními investory; tento sektor je extrémně populární ve Velké Británii, v Německu a v dalších vyspělých západních trzích. Registrujeme zvyšující se poptávku po produktu tohoto typu i v České republice.

Pro více informací nebo pomoc hledáním vhodných kanceláří k pronájmu nás neváhejte kdykoli kontaktovat nebo vyplnit formulář Vaší poptávkou po kancelářích v Praze.

+420 773 295 925 / +420 723 984 360 nebo info@prazskekancelare.com

Těšíme se na spolupráci.

Pražské kanceláře

Nabídky na míru bez provize zde
Nabídky na míru bez provize zde