Nonstop a bez provize

Business Center Vinohradsk√° 174 Kancel√°Ňôe

Vinohradsk√° 174, 130 00 Praha 3
Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

Business Center kancel√°Ňôe Vinohradsk√° 174 ‚úÖ, skvńõle situovan√© a v√Ĺbornńõ dopravnńõ dostupn√© kancel√°Ňôe k pron√°jmu Praha 3 na Vinohradsk√© ulici 174. Vinohradsk√° Business Center 174 nab√≠z√≠ pŇô√≠jemn√© modern√≠ kancel√°Ňôsk√© prostory ve velmi pŇô√≠hodn√© lokalitńõ Kr√°lovsk√Ĺch Vinohrad s dobrou dostupnost√≠, a to jak veŇôejnou dopravou, tak i napojen√≠m na mńõstsk√Ĺ okruh.

Business Center

Celkov√° plocha BUSINESS CENTER kancel√°Ňô√≠ urńćen√Ĺch k pron√°jmu je 7.480 m2 a k dispozici jsou mal√© kancel√°Ňôe kolem 20m2 i velk√© nad 700m2.

Business Center Vinohradsk√° 174 MAL√Č i VELK√Č KANCEL√ĀŇėE

 1. malometr√°Ňĺn√≠¬†kancel√°Ňôe do¬†100 m2¬†nebo
 2. velkometr√°Ňĺn√≠¬†kancel√°Ňôe typu open-space / flexibilnńõ ŇôeŇ°en√Ĺch¬†od 100 m2 do 2.500 m2.

N√°Ň° tip:¬†ZaŇ°lete n√°m rychl√Ŭ†popt√°vkov√Ĺ formul√°Ňô¬†a my V√°m bńõhem 30 minut¬†pŇôiprav√≠me kompletn√≠ nab√≠dku dle VaŇ°ich specifikac√≠ a bez provize.¬†V nab√≠dce m√°me 500 kancel√°Ňô√≠ v¬†cel√© Praze. TńõŇ°√≠me se na spolupr√°ci.

Vinohradsk√° 174

Vinohradsk√° 174 kancel√°Ňôe v Business Center Praha 3

Stanice metra ŇĹelivsk√©ho (linka A) je hned pŇôed objektem. PŇôed budovou stav√≠ 4 linky tramvaj√≠. Okol√≠ zajiŇ°Ň•uje veŇ°kerou obńćanskou vybavenost (poŇ°ta, banky, obchody, restaurace) vńćetnńõ n√°kupn√≠ho centra Fl√≥ra. VeŇôejn√° j√≠delna se nach√°z√≠ v bl√≠zk√© budovńõ Stimbuildingu.
Obzvl√°Ň°tn√≠ v√Ĺhodou budovy je moŇĺnost parkov√°n√≠ jak v podzemn√≠ gar√°Ňĺi, tak i na venkovn√≠m pozemku a k dispozici jsou t√©Ňĺ sklady v suter√©nu.

Business Center Praha 3 Vinohradská 174 BC Рpopis

VeŇ°ker√© kancel√°Ňôe k pron√°jmu na Praze 3 nab√≠z√≠ Ň°irokou Ň°k√°lu variability a daj√≠ se upravovat dle pŇô√°n√≠ z√°kazn√≠ka. SamozŇôejmost√≠ je vzduchotechnika, syst√©m vstupu na ńćipov√© karty, protipoŇĺ√°rn√≠ syst√©m, pŇôipojen√≠ skrz optick√© kabely, datov√© rozvody a dalŇ°√≠ standardn√≠ vybaven√≠ modern√≠ch kancel√°Ňôsk√Ĺch budov.

Lokalita kancel√°Ňô√≠ v business center na Vinohradsk√© 174

Bl√≠zkost centra Prahy a n√°kupn√≠ho centra Atrium Flora nab√≠z√≠ veŇ°kerou podporu pro pŇô√≠padn√° obchodn√≠ jedn√°n√≠ v kav√°rn√°ch, pizzeri√≠ch a ostatn√≠ch restaurac√≠ch. Tento zaj√≠mav√Ĺ pron√°jem kancel√°Ňô√≠ Praha 3 se nach√°z√≠ v modern√≠ administrativn√≠ budovńõ mezi metry trasy A, Flora a ŇĹelivsk√©ho. Kancel√°Ňôsk√© prostory Vinohradsk√° jsou s nonstop ostrahou a centr√°ln√≠ recepc√≠.

Vinohradsk√° 174 BC – budova

Budova poch√°z√≠ z roku 1999 a celkov√° plocha ńćin√≠ 7.480 m2. Budova je vzornńõ spravov√°na a udrŇĺov√°na. Bńõhem dne je k dispozici technik. PŇôi vstupu se nal√©z√° prostorn√© lobby s centr√°ln√≠ recepc√≠ a v√Ĺtahy. PŇĮdorysy osmi pater kancel√°Ňôsk√Ĺch prostor s kr√°sn√Ĺm v√Ĺhladem do zelenńõ jsou √ļńćinnńõ navrŇĺeny s moŇĺnost√≠ flexibiln√≠ho vybudov√°n√≠ prostor na m√≠ru. Nńõkter√© kancel√°Ňôe maj√≠ takt√©Ňĺ terasy.

Provize za Vinohradskou 174

VeŇ°ker√© sluŇĺby naŇ°√≠ spoleńćnosti a jej√≠ch makl√©ŇôŇĮ jsou bez provize.

Jak poptat kancel√°Ňô na metru ŇĹelivsk√©ho?

Pro zasl√°n√≠ kompletn√≠ nab√≠dky s aktu√°lnńõ dostupn√Ĺmi kancel√°Ňôemi k pron√°jmu na Praze 3 – Vinohradsk√° ulice,¬†n√°s pros√≠m nev√°hejte kdykoli kontaktovat.

Rychl√Ĺ popt√°vkov√Ĺ formul√°Ňô najdete na konci textu¬†a makl√©Ňôe zodpovńõdn√©ho za nemovitosti v prav√©m sloupci.
e-mail: info@prazskekancelare.cz / telefon: +420 773 295 925, +420 723 984 360

pron√°jem kancel√°Ňôe praha Vinohradsk√° 174

v√≠ce informac√≠ o kancel√°Ňô√≠¬†business center Vinohradsk√° 174:

Detaily kancel√°Ňô√≠ k pron√°jmu

 • Mńõs√≠ńćn√≠ n√°jemod   250 Kńć/m2
 • Registrace s√≠dlaANO
 • Velikosti kancel√°Ňô√≠15 m2 - 1770 m2
 • Vybaven√© kancel√°ŇôeNE / ńć√°steńćnńõ
 • Typ budovyModern√≠ budova
 • Servisovan√© kancel√°ŇôeNE
 • Pońćet pater7
 • ProvizeNE

Vybaven√≠ kancel√°Ňô√≠

 • Klimatizace
 • ŇĹaluzie / rolety
 • Recepce v budovńõ
 • Nonstop vstup
 • Vstup na kartu
 • Security
 • Internet
 • Koberce
 • Instalace kabelŇĮ
 • Otev√≠rateln√° okna
 • Parkovac√≠ st√°n√≠
 • V√Ĺtah
 • Obńćansk√° vybavenost
 • MHD
 • Restaurace v budovńõ

Rychl√° popt√°vka

Souhlas√≠m s jednor√°zov√Ĺm zpracov√°n√≠m
osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

Praha - mńõstsk√© ńć√°sti

Podobn√© kancel√°Ňôe k pron√°jmu

‚Źį NEZTR√ĀCEJTE ńĆAS
VyplŇąte pros√≠m rychlou popt√°vku. Nab√≠dky do 30 minut | Bez provize ¬ģ

Souhlas√≠m s jednor√°zov√Ĺm zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

X
Neztr√°cejte ńćas