Nonstop a bez provize

GEMINI Pankr√°c Praha 4 kancel√°ŇôeŇĺ√°dan√©

Na Pankr√°ci 129, 140 00 Praha 4
Previous Image
Next Image

info heading

info content


 

PŇôedstavujeme¬†Gemini Pankr√°c kancel√°Ňôe Praha 4‚úÖ,¬†pron√°jem kancel√°Ňô√≠ v business center a Pankr√°ci v bezprostŇôedn√≠ bl√≠zkosti obchodn√≠ho centra Ark√°dy a stanice metra Pankr√°c. Kancel√°Ňôsk√° budova Gemini je dominantou Pankr√°ce¬†s v√Ĺbornou dostupnost√≠ na d√°lnici D1 a do centra Prahy.

Gemini Pankr√°c – velikosti

1. malometr√°Ňĺn√≠ vybaven√© kancel√°Ňôe od 8 m2 nebo

2.¬†velkometr√°Ňĺn√≠ kancel√°Ňôe typu open-space od 100 m2 do 2.400 m2.

Vybere si opravdu kaŇĺd√Ĺ a nav√≠c BEZ PROVIZE:

gemini pankr√°c

N√°Ň° tip:¬†ZaŇ°lete n√°m rychl√Ŭ†popt√°vkov√Ĺ formul√°Ňô¬†a my V√°m bńõhem 30 minut¬†pŇôiprav√≠me kompletn√≠ nab√≠dku dle VaŇ°ich specifikac√≠ a bez provize. V nab√≠dce m√°me 500 kancel√°Ňô√≠ v Praze. TńõŇ°√≠me se na spolupr√°ci.

Kancel√°Ňôe Praha 4 Gemini Pankr√°c jsou modern√≠, plnńõ vybaven√© / i nevybaven√© a zaŇô√≠zen√© ve stylu Skandin√°vsk√©ho designu s vysoce kvalitn√≠m n√°bytkem nebo open space bez n√°bytku. Kancel√°Ňôe jsou vybaveny stoly, jejichŇĺ v√ĹŇ°i lze nastavit elektronicky. Telefonn√≠ a internet pŇôipojen√≠ je podle nejnovńõjŇ°√≠ch standardŇĮ, plnńõ vyhovuj√≠c√≠ i nejn√°rońćnńõjŇ°√≠m klientŇĮm.

Gemini Pankr√°c

Kromńõ jin√©ho¬†nab√≠z√≠ kancel√°Ňôsk√© centrum Praha 4 Gemini flexibiln√≠ d√©lku kontraktu, plnou podporu kolektivu a Ňĺ√°dn√© vstupn√≠ n√°klady. To znamen√°, Ňĺe se klient mŇĮŇĺe nastńõhovat okamŇĺitńõ a soustŇôedit se jen na svŇĮj business. Virtu√°ln√≠ kancel√°Ňôe jsou ide√°ln√≠m ŇôeŇ°en√≠m pro ty, kteŇô√≠ podnikaj√≠ ze soukrom√© adresy. Toto velice obl√≠ben√© kancel√°Ňôsk√© centrum¬†nab√≠z√≠ profesion√°ln√≠ zodpov√≠d√°n√≠ telefonn√≠ch hovorŇĮ stejnńõ jako profesion√°ln√≠ sekret√°Ňôskou a administrativn√≠ podporu. K¬†dispozici jsou tak√© zasedac√≠ m√≠stnosti a konferenńćn√≠ s√°ly, kter√© sk√Ĺtaj√≠ profesion√°ln√≠ a pŇô√≠jemn√© prostŇôed√≠ pro obchodn√≠ jedn√°n√≠.

V√Ĺbornńõ situovan√©, nadstandardnńõ vybaven√© centrum nab√≠z√≠ zaŇô√≠zen√© kancel√°Ňôsk√© prostory, zasedac√≠ m√≠stnosti na kr√°tkodob√Ĺ i dlouhodob√Ĺ pron√°jem a samozŇôejmńõ moŇĺnost registrace s√≠dla spoleńćnosti. Jedn√° se o full service centrum, tzn. plnńõ vybaven√© a servisovan√© kancel√°Ňôe a zasedac√≠ m√≠stnosti, vńćetnńõ veŇ°ker√© administrativn√≠ i jin√© podpory ze strany asistentek. Klient se mŇĮŇĺe plnńõ vńõnovat sv√© ńćinnosti a kolektiv centra zaŇô√≠d√≠ veŇ°ker√© sluŇĺby kolem.

Gemini Praha – v√Ĺhody

 • plnńõ vybaven√© a servisovan√© kancel√°Ňôe
 • s√≠dlo spoleńćnosti ‚Äď virtu√°ln√≠ kancel√°Ňô Praha 4
 • vybaven√© zasedac√≠ m√≠stnosti
 • recepce s administrativn√≠ a reprezentativn√≠ asistentkou
 • nadstandardnńõ vybaven√© z√°zem√≠, kuchyŇąka, business lounge, televize, ‚Ķ
 • odpov√≠d√°n√≠ telefonick√Ĺch hovorŇĮ, zanech√°v√°n√≠ vzkazŇĮ, sd√≠len√≠ Outlook kalend√°Ňôe
 • starost o veŇ°kerou poŇ°tu (vlastn√≠ frankovac√≠ stroj)
 • servisn√≠ z√≥ny (tisk√°rny, kop√≠rovac√≠ stroje, scannery, faxy, Ňôezańćky, skartovańćky, laminovańćky, ‚Ķ)
 • s√≠Ň• LAN, ISDN, vysokorychlostn√≠ internet a veŇ°ker√© potŇôebn√© IT vńćetnńõ server room,
 • non-stop pŇô√≠stup do kancel√°Ňôe, ochranka, podzemn√≠ parkoviŇ°tńõ
 • … kompletn√≠ podpora, sluŇĺby a veŇ°ker√Ĺ servis jak√Ĺ klient vyŇĺaduje

Gemini kancel√°Ňôe Praha 4 – provize

VeŇ°ker√© sluŇĺby naŇ°√≠ spoleńćnosti a jej√≠ch makl√©ŇôŇĮ jsou bez provize.

Cena kancel√°Ňôe Gemini Praha 4

D√≠ky velk√©mu pońćtu nab√≠zen√Ĺch kancel√°Ňô√≠ k pron√°jmu v tomto kancel√°Ňôsk√©m¬†centru, jejich variabilitńõ a poskytovan√Ĺm sluŇĺb√°m je cena sestavov√°na pŇô√≠mo na m√≠stńõ bńõhem prohl√≠dky centra. ZaŇ°lete n√°m pros√≠m jednoduchou popt√°vku na pron√°jem kancel√°Ňôe Praha¬†nebo zavolejte naŇ°emu makl√©Ňôi a on¬†V√°m poskytne informace o aktu√°lnńõ voln√Ĺch kancel√°Ňô√≠ch a zaŇô√≠d√≠ pŇô√≠jemnou prohl√≠dku centra.

Nechte se pŇôekvapit, Ňĺe i vybaven√© kancel√°Ňôsk√© centrum, poskytuj√≠c√≠ nadstandardn√≠ sluŇĺby, dok√°Ňĺe nab√≠dnout zaj√≠mav√© cenov√© podm√≠nky!

Rychl√Ĺ popt√°vkov√Ĺ formul√°Ňô najdete na konci textu¬†a makl√©Ňôe zodpovńõdn√©ho za nemovitosti v prav√©m sloupci.

e-mail: info@prazskekancelare.cz / telefon: +420 773 295 925, +420 723 984 360

gemini pankr√°c

gemini pankr√°c

Více informací o Gemini Praha:

Detaily kancel√°Ňô√≠ k pron√°jmu

 • Mńõs√≠ńćn√≠ n√°jemod   330 Kńć/m2
 • Registrace s√≠dlaANO
 • Velikosti kancel√°Ňô√≠15 m2 - 2.400 m2
 • Vybaven√© kancel√°ŇôeANO / i ńć√°steńćnńõ
 • Typ budovyModern√≠ budova
 • Servisovan√© kancel√°ŇôeANO
 • Pońćet pater7
 • ProvizeNE

Vybaven√≠ kancel√°Ňô√≠

 • Klimatizace
 • ŇĹaluzie / rolety
 • Recepce v budovńõ
 • Nonstop vstup
 • Vstup na kartu
 • Security
 • Internet
 • Koberce
 • Instalace kabelŇĮ
 • Otev√≠rateln√° okna
 • Parkovac√≠ st√°n√≠
 • V√Ĺtah
 • Obńćansk√° vybavenost
 • MHD
 • Restaurace v budovńõ

Rychl√° popt√°vka

Souhlas√≠m s jednor√°zov√Ĺm zpracov√°n√≠m
osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

Praha - mńõstsk√© ńć√°sti

Podobn√© kancel√°Ňôe k pron√°jmu

‚Źį NEZTR√ĀCEJTE ńĆAS
VyplŇąte pros√≠m rychlou popt√°vku. Nab√≠dky do 30 minut | Bez provize ¬ģ

Souhlas√≠m s jednor√°zov√Ĺm zpracov√°n√≠m osobn√≠ch √ļdajŇĮ.

X
Neztr√°cejte ńćas